Beste leden van de Heemkundevereniging,


Vooraankondiging

26 oktober 2019
Uitnodiging onthulling herdenkingsmonument
“Hoeve Rust Roest”
Toen door uitbreiding van het bedrijventerrein Green Port,  “Hoeve Rust Roest” enige tijd geleden moest wijken, heeft de Heemkundevereniging Sevenum het initiatief genomen om een herdenkingsmonument ter plaatse op te richten. “Hoeve Rust Roest” is gesticht door de familie Groot, als een heide-ontginningsboerderij uit het begin van de 20-ste eeuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 was deze boerderij een belangrijke schakel in het verzet en schuilplaats voor vele onderduikers en partizanen. Al met al reden voor een monument.
Door goede samenwerking en met financiële steun van Greenport Venlo, Prologis, Arrow en de Dorpsraad Sevenum, is de totstandkoming een feit.
Het monument is ontworpen door Ruud van der Beele en er is gebruik gemaakt van de bestaande materialen van de voormalige graanschuur, met de bekende muurankers “ Hoeve Rust Roest”. Het monument geeft de spanningsboog weer van de ontginningsperiode en de Tweede Wereldoorlog.
Wij vinden het fijn, om samen met jullie het monument te onthullen, op zaterdagmiddag 26 oktober 2019 om 13:00. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een drankje en stukje vlaai.
Wij zullen u binnenkort informeren over het programma en verdere informatie, zoals routebeschrijving naar de locatie.
Om het een en ander soepel te laten verlopen, vragen wij u een bevestiging van aanwezigheid (inclusief aantal personen) te sturen naar het e-mailadres heemkundesevenum@gmail.com of dit even kenbaar te maken aan Treesje Kurvers (te bereiken onder 06515696297).

Met beste groet,

Werkgroep “Hoeve Rust Roest”
Heemkunde vereniging Sevenum

Beste leden,

De zomeravondactiviteit van woensdag 19 juni is niet doorgegaan i.v.m. de weersomstandigheden.
Deze zal nu plaatsvinden op woensdag 10 juli.
Onder leiding van Jo Geurts fietsen we de route wat 500 jaar geleden de grens van de
Peel is geweest. We starten om 19.00 uur bij L. Philipsen Ulfterhoek 14. Jo zal
onderweg waar mogelijk uitleg geven hoe die route vroeger liep en welke
herkenningspunten er nog zichtbaar zijn. Om ongeveer 20.00/20.30 uur
arriveren we Op den Bergen bij Jo Geurts waar we een kop koffie kunnen
gebruiken. Na de koffie geeft Jo uitleg over het verschil in bouwmethodes van
vroeger en nu. Aan deze activiteit kunnen ook niet-leden deelnemen.
P.S. Voor mensen die minder mobiel zijn is deze route ook per auto te rijden.
De activiteitenwerkgroep.